Taal

Inburgeren..
Zoek een goede school in de buurt

Nieuws van Blik op Werk

Nieuwe wet inburgering per 1 juli 2021

Tot 1 juli 2021 geldt de huidige wet inburgering.
Voor nieuwkomers die nà 1 juli 2021 moeten beginnen met inburgeren gelden dus de nieuwe regels.

Doel van de nieuwe wet is dat inburgeraars zo snel mogelijk meedoen. En dat zij ook zo snel mogelijk werk vinden.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • De gemeente gaat inburgeraars begeleiden bij de inburgering.
  • Het taalniveau wordt voor sommige inburgeraars verhoogd van A2 naar B1. Dat betekent dat zij beter Nederlands moeten leren.
  • Inburgeraars volgen een inburgeringstraject dat past bij hun mogelijkheden.

Voor meer informatie over inburgeren, kijk op de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).