Taal

Inburgeren..
Zoek een goede school in de buurt

Veelgestelde vragen

Hier vindt u veelgestelde vragen over inburgerscholen.

Vraag: Waar staat het Keurmerk Blik op Werk voor?

 • Alléén als u een cursus volgt op een inburgerschool met het Keurmerk Blik op Werk dan kunt u daarvoor geld lenen bij DUO.
 • Het kwaliteitsinstituut Blik op Werk controleert inburgerscholen. Een goedgekeurde school krijgt het Keurmerk Blik op Werk.
 • Blik op Werk biedt indirect ondersteuning aan inburgeraars en hun begeleiders bij het vinden van een goede inburgerschool.

Voor informatie over inburgeren en geld lenen verwijzen wij naar de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Vraag: Ik heb een klacht over een inburgerschool. Wat moet ik doen?

Als u een klacht heeft over een inburgerschool dan kunt u dat melden per e-mail via klachten@zoekinburgerschool.nl. U kunt ook op maandag, dinsdag of donderdag bellen naar 030-3030 645 (wij zijn bereikbaar tussen 13:00 en 16:00 uur).

Vraag: Ik heb het vermoeden van fraude door een school. Wat kan ik het beste doen?

Als u een vermoeden van fraude heeft door een inburgerschool dan kunt u dat het beste melden per e-mail via klachten@zoekinburgerschool.nl. U kunt ook op maandag, dinsdag of donderdag bellen naar 030-3030 645 (wij zijn bereikbaar tussen 13:00 en 16:00 uur).

Vraag: Wat betekent het aantal sterren voor een inburgerschool

Alle scholen met het Keurmerk Blik op Werk worden ieder jaar op kwaliteit gecontroleerd. Hierbij wordt naar diverse onderdelen gekeken. Blik op Werk combineert deze informatie in een totaalscore. Hieruit volgt de sterrenscore. Een school kan 1 tot 4 sterren behalen. Hoe beter een school scoort op alle onderdelen, hoe hoger de sterrenscore. Een school met 4 sterren scoort dus beter dan een school met 1, 2 of 3 sterren.

Een nieuwe inburgerschool van Blik op Werk is eerst Aspirant Keurmerkhouder. Omdat het slagingspercentage en de tevredenheid van inburgeraars nog niet bekend is, staat er bij Aspirant Keurmerkhouders geen sterrenscore. Na een jaar plaatst Blik op Werk deze informatie op de website.

Vraag: Wat betekent het uurtarief van een school?

Omdat iedere school op een andere manier lesgeeft, zullen ook de kosten verschillen. Het uurtarief is de prijs die u betaalt voor één lesuur. Hieronder staan de belangrijkste criteria die de kosten van een cursus bepalen:

 • Hoeveel cursisten zitten er in een klas?
  Klassen met een kleiner aantal cursisten behalen vaak betere resultaten.
 • Hebben alle cursisten hetzelfde niveau?
  Klassen waar alle cursisten hetzelfde niveau hebben, behalen vaak betere resultaten. De docent kan dan aan iedereen dezelfde les geven.
 • Kunnen cursisten op ieder moment instromen?
  Als alle cursisten in een klas samen beginnen, dan kan de docent aan iedereen dezelfde les geven.
 • Geeft de school ook persoonlijke begeleiding?
  Sommige scholen bieden persoonlijke begeleiding, waarbij een docent samen met één cursist gaat zitten om hem of haar alleen te helpen. Dit kan een cursist heel erg helpen om vooruit te komen.

In onderstaand schema ziet u een voorbeeld uurtarief per opleidingsniveau.

OpleidingsniveauUurtarief
Hoger opgeleid€ 12,99
Middelbaar opgeleid€ 12,99
Laag opgeleid€ 12,83
Analfabeet€ 11,73

Met deze informatie kunt u zelf bepalen wat u belangrijk vindt aan een cursus en of u de kosten ervan goed vindt.

Vraag: Hoe werkt het tevredenheidsonderzoek voor een inburgerschool?

Wanneer u een cursus volgt bij een inburgerschool willen wij graag weten hoe tevreden u bent met die cursus. Met uw antwoorden kan de school andere mensen beter helpen in de toekomst. U kunt worden benaderd door bureau Panteia die het onderzoek uitvoert.

Het onderzoek naar uw tevredenheid over de inburgerschool is anoniem. Dat betekent dat Panteia niet zal vertellen aan de inburgerschool wie heeft meegedaan. Ook vertelt Panteia niet van wie de antwoorden zijn. Uw contactgegevens worden veilig opgeslagen. Panteia gebruikt uw contactgegevens alleen om u uit te nodigen. Panteia vernietigt uw contactgegevens na twee jaar.

De tevredenheidscijfers voor inburgerscholen zijn terug te vinden in de uitgebreide informatie per school.

Vraag: Wat zijn slagingspercentages van een inburgerschool.

U kunt op onze website de slagingspercentages vinden van elke school. Blik op Werk meet aan het einde van elk jaar hoeveel cursisten zijn opgegaan voor de deelexamens van het inburgeringsexamen of het Staatsexamen. Vervolgens wordt gekeken hoeveel procent van de deelexamens bij de eerste of tweede poging is gehaald. De slagingspercentages zijn opgedeeld in verschillende leerprofielen. Indien u geen slagingspercentages ziet, kan het zijn dat de school onlangs is gestart.

De slagingspercentages voor inburgerscholen zijn terug te vinden in de uitgebreide informatie per school.